AAU logo

Projektdeltagere

Projektet er tværfakultært med følgende deltagere:

 

Ole Ravn, lektor. Institut for Læring og Filosofi (HUM)

Se profil

 

Bettina Dahl Søndergaard, lektor, Institut for Planlægning (UNESCO-centret for PBL), TECH

Se profil

 

Lone Krogh, lektor, Institut for Læring og Filosofi (SAMF)

Se profil

 


Stine Bylin Bundgaard, adjunkt, Institut for Læring og Filosofi (HUM)

Se profil 

 

Leif Kjær Jørgensen, lektor, Institut for Matematiske Fag (ENG)

Se profil

 

Projektet har fokuseret på henholdsvis 1. og 7. semester, da der her integreres nye studerende i PBL-modellen for hvem gruppearbejde og gruppedannelse i stort format er helt nyt. På 1. semester er alle studerende nye ift. at prøve at danne større grupper og de er som regel ret unge. På 7. semester kommer der på mange uddannelser nye studerende fra andre universiteter og disser kommer derfor ofte på semester med garvede PBL-studerende og dette kan give særlige udfordringer. De tre uddannelser var:

1. semester, Matematik (ENG)
1. semester, Organisatorisk Læring (SAMF)
7. semester, Læring og forandringsprocesser (HUM)

Vi udvalgte uddannelser på tre forskellige fakulteter for at få et nedslag hvert sted. De tre uddannelser skal ikke forstås som repræsentative for deres fakultet, men hensigten er at vise ret forskellige eksempler på gruppedannelsesmodeller fra forskellige fakulteter.

Første del af projektet bestod af en kortlægning (forår 2017) af hvordan studerende, vejledere og semesterkoordinatorer foretog gruppedannelsen i efteråret 2016. Fokus var på hvordan de studerende havde erfaret forskellige typer gruppedannelsesmodeller. Et spørgeskema blev derfor udviklet til de studerende i besvarelse kort efter gruppedannelsen i efteråret 2017, hvor vi iværksatte en række forandringer i gruppedannelsesprocessen. Disse blev evalueret gennem en række fokusgruppeinterviews med studerende fra de tre uddannelser tæt på projektafleveringen.