AAU logo

Den selvkørende model

Før gruppedannelsen

Det er målet, at de studerende skal være i stand til selv at danne grupper, på en sådan måde at alle kommer i en gruppe, og at den enkelte studerende i størst mulig omfang er tilfreds med sin gruppe.

Det er nødvendigt for gruppedannelse efter den selvkørende model, at de studerende i et vist omfang kender hinanden før gruppedannelsen indledes. Når modellen benyttes på 1. semester er det i forbindelse med en gruppedannelse 1½ måned efter semesterstart. Umiddelbart før gruppedannelsen afholdes en rustur, hvor de studerende kan få et indtryk af, hvem de socialt fungerer godt sammen med.

Semesterkoordinatoren orienterer om de formelle rammer for gruppedannelsen. Det er især antal grupper, der kan dannes, og reglen om at ingen grupper er endeligt dannet før alle studerende er placeret i en gruppe. Af hensyn til lokale- og vejlederressourcer ønskes det, at antallet af grupper er så lille som muligt, givet at der højst må være syv i en gruppe. I praksis kan antallet først bestemmes når man ser hvor mange, der møder op til gruppedannelsen.

Den selvkørende model er en mangeårig tradition på for eksempel matematikuddannelsen. Information om hvordan man som studerende skal forholde sig under gruppedannelsen, vil i høj grad komme fra tutorer (ældre studerende), der selv har været gennem processen flere gange.

Den faglige forberedelse til gruppedannelsen består i, at semesterkoordinator i samarbejde med vejlederne udarbejder et katalog af projektforslag inden for studieordningens rammer. De studerende forventes at have læst dette projektkatalog inden dagen, hvor gruppedannelsen foregår. Fælles faglige interesser kan dermed i princippet være en del af grundlaget for gruppedannelsen.

 

Eksempel på program

Gruppedannelsen skemalægges som en fire-timers session.

Programmet er følgende:

 • Præsentation af vejlederne
 • Gennemgang af de faglige rammer for semesterets projekter. Gennemgang af projektforslag.
 • Information om andre forhold på semesteret
 • Fremmødekontrol af tilmeldte studerende. Især antal studerende er vigtigt.
 • Gennemgang af formelle rammer for gruppedannelsen
 • Ovennævnte punkter tager cirka 1-1½ time.
 • Herefter kommer det vigtigste punkt, nemlig selve gruppedannelsen.

Under gruppedannelsen forlader semesterkoordinator og vejledere lokalet, så gruppedannelsen overlades til de studerende. De vil dog kunne tilkaldes I tilfælde af problemer eller for besvarelse af spørgsmål.

Grupperne vil ofte være dannet efter en time.

 

Resultat af en typisk gruppedannelsesdag

Gruppedannelsen fører altid til, at alle komme i en gruppe. I de fleste tilfælde er de studerende overvejende tilfredse med deres gruppe. Der kan dog være tale om at der dannes et antal grupper af studerende, der gerne vil arbejde sammen, og at der desuden dannes en (eller flere) ”rest”-grupper.

Der er generelt en stor tilfredshed med den selvkørende model blandt de studerende. En del studerende ønsker dog lidt mere styring af processen.

 

Fordele og ulemper

Fordele

 • De studerende kommer til at arbejde sammen med andre, som de mener at fungerer godt sammen med.

Ulemper

 • Enkelte studerende kan være kede af at de ikke kunne komme i deres foretrukne gruppe.
 • Processen, som kan indebære at man bliver afvist af en gruppe eller at man skal afvise andre, kan opleves som ubehagelig.
 • På første semester er det vanskeligt at bedømme de medstuderendes faglige ambitionsniveau og faglige kvalifikationer. Man kan komme i en gruppe, der ikke har det rette faglige niveau.