AAU logo

Aktionsforskning – forandring som forskningstilgang

Aktionsforskning – forandring som forskningstilgang

NB: Kurset er fuldbooket, det er ikke muligt at tilmelde sig en venteliste

Ph.d.-kursus 20-21 november 2018

Kursusbeskrivelse og Læringsmål

Aktionsforskning omfatter i dag en mangfoldighed af projekter i en lang række felter som uddannelse, socialt arbejde, sundhedsområdet, plejesektoren og mange andre, og der bedrives aktionsforskning i både offentlige og private virksomheder. Aktionsforskning ses også associeret med så forskelligartede begreber som innovation, samskabelse, capacity building, læring, ledelse og organisation for blot at nævne nogle få. Men hvad betyder den store vækst i antallet af aktionsforskningsprojekter, og hvilke konsekvenser har det haft – og kan det få – at aktionsforskning er blevet så udbredt? Væksten har først og fremmest betydet, at der er en stor energi omkring fænomenet aktionsforskning, og dernæst, at der samtidig opstår en vid forgrening, tilpasning og mainstreaming af aktionsforskningens udgangspunkt. Det kan for “den unge aktionsforsker” opleves som både modstridende og problematisk, især med hensyn til forholdet mellem viden, kundskab, teori, metode og handling.

To lektorer med viden om og erfaring i aktionsforskning vil være til stede under hele forløbet, således at der både under oplæg og i gruppearbejde sikres sammenhæng i kurset. De internationalt anerkendte aktionsforskere Olav Eikeland og Brendan McCormack deltager hver sin dag

Læringsmål:

Formålet er at videregive viden om og erfaring med aktionsforskning til Ph.d. studerende, der anvender aktionsforskning eller lignende ændringsorienterede tilgange i deres Ph.d. projekt. Det er endvidere formålet at skabe et forum, hvor forskning, der fremmer og tager del i tilstræbte forandringsprocesser i de Ph.d. studerendes projekter, kan fremlægges og diskuteres.

Litteratur:

Eikeland, Olav: Phrónêsis, Aristotle, and action research. In: International Journal of Action Research 2 (2006), 1, pp. 5-53. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-356898

G. Duus, M. Husted, K. Kildedal, E. Laursen & D. Tofteng (Eds.), Aktionsforskning. En grundbog, 1. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Især kapitlerne skrevet af oplægsholderne.

McCormack, B., Henderson, E., Boomer, C., Collin, I., & Robinson, D. (2008). Participating in a collaborative action learning set (CAL): Beginning the journey. Action Learning: Research and Practice, 5(1), 5-19.

McCormack, B., & Dewing, J. (2012). Action research: Working with transformational intent. Klinisk Sygepleje, 32(03), 4-15

Brydon-Miller, M, Greenwood, D. og Maguire, P. (2003). Why Action Research? I: Action Research, 1(1), s. 9-28 (https://pdfs.semanticscholar.org/2d03/bd888e85bb83af39f07bc95d1799271f273d.pdf

Greenwood D.J. og Lewin M.(1998): Introduction to Action Research, SAGE, kap. 5. s. 67-93.

Aagaard Kurt: (2004) Aktionsforskningens videnskabsteori – forskning som forandring. I: Olsen, P. B. og Fuglsang, L. (red.)Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag, (pp. 517-544).

Frimann, S. og A. Bager (2012) Dialogkonferencer. I: Aktionsforskning - en grundbog. red. / Gitte Duus; Mia Husted; Karin Kildedal; Erik Laursen; Ditte Tofteng. København: Samfundslitteratur.

Stegeager, N. og S. Willert (2012) Aktionsforskning som organisationsudviklende praksis. I: Aktionsforskning - en grundbog. red. / Gitte Duus; Mia Husted; Karin Kildedal; Erik Laursen; Ditte Tofteng. København: Samfundslitteratur.

ECTS:

2 ECTS + 2 ECTS for paper. Ved den efterfølgende konference (www.aktionsforskning.learning.aau.dk), kan paper præsenteres og derved opnå mulighed for yderligere 1 ECTS. Forhør dig ved din ph.d.-skole hvilke muligheder du har.

Sted:Bemærk ændret til Rendsburggade

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg

Pris:

0,- kr. Bemærk: Der opkræves et gebyr på 500,- ved afbud senere end 1/11 2018. Afbud sendes til jma@learning.aau.dk.

Du vil blive afkrævet faktureringsoplysninger ved tilmelding.

Tilmelding:

Kurset er fuldbooket. Der optages ikke længere venteliste

 

Program:

Dag 1
09.00-09.30: Velkomst og program
09.30-11.00: Aktionsforskning – historie og paradigmer v/ lektor Søren Frimann
11.00-11.45: Diskussion i mindre grupper
12.00-13.00: Frokost
13.00-15.00: Session 1: Parallelle workshops med papers eller præsentation af deltagernes ph.d. projekt
                     Julie Borup Jensen
                     Søren Frimann
                     Olav Eikeland
15.00-17.00: Oplæg om aktionsforskning – aktionsforskning i organisationer: videnskabeligt grundlag udviklingsorganisationer med  udgangspunkt  i forskningen i AFIR. Diskussion og spørgsmål v/ professor Olav Eikeland
17.00-17.30: Fællessang med forfriskning.
 

Dag 2
09.00-10.30: 'Person-centredness and Person-centred Research: flourishing through engagement'  Forelæsning v. professor Brendan McCormack
10.30-11.00: Gruppediskussion
11.00-12.00: Blik på aktionsforskning som anvendt forskning? v/ docent Ditte Tofteng og docent Mia Husted
12.00-13.00: Frokost
13.00-15.00: Session 2: Parallelle workshops med papers eller præsentation af deltagernes ph.d. projekt
                     Julie Borup Jensen
                     Søren Frimann
                     Ditte Tofteng
                     Mia Husted
                     Olav Eikeland
15.00-16.00: Opsamling fra grupperne i plenum
                     Julie Borup Jensen
                     Søren Frimann