AAU logo

Videnskabsteori og forskningsdesign – et kursus for første års ph.d. studerende

Kursets formål:

Formålet med kurset er, at give ph.d. studerende muligheden for at diskutere og udvikle designet af deres ph.d. afhandling og at tage stilling til deres videnskabsteoretiske ståsted. Videnskabsteori ses ikke isoleret, men i tæt sammenhæng med forskningsdesign og metode. Kurset giver en målrettet overblik over aktuelle videnskabsteoretiske positioner og fremhæver videnskabsteoriens teoretiske og praktiske konsekvenser for forskningsdesignet og metoden.

Kurset er delt op i to moduler:

Det første modul beskæftiger sig med videnskabsteori og indeholder en forelæsning og diskussioner af de ph.d. studerendes videnskabsteoretiske overvejelser. Det første modul begynder som et fælles modul, hvor alle studerende er samlet om formiddagen. Om eftermiddagen deles de studerende i to grupper (maks. 8 studerende), hvor de præsenterer deres videnskabsteoretiske overvejelser og får respons på dem.
Det andet modul sætter fokus på forskningsdesignet og indeholder kortere oplæg af underviserne, mens hovedvægten ligger på diskussionen af ph.d. studerendes forskningsdesign. Dette modul afholdes i fagspecifikke grupper eller i klynger mellem beslægtede fagområder. (maks. 8 per gruppe). Oplæg af underviser behandler temaer, der er relevant for forskningsdesignet (fx om teori og om databehandling)

Overordnet set, skal de ph.d. studerende sættes i stand til at viderearbejde med deres videnskabsteoretiske position og deres forskningsdesign på en reflekterende måde. De ph.d. studerende skal lære at integrere og operationalisere videnskabsteori i forhold til forskningsdesignet. Valget af forskningsdesign skal forgår på klare præmisser og med viden om konsekvenser for problemformulering, metodevalg og analysen.

Program (ret til ændringer forbeholdes):

Dag 1: tirsdag d. 23. August 2016 – videnskabsteori dag

kl. 10.00  Velkomst

kl. 10.15 – 12.45  Videnskabsteori – grundpositioner, funktioner, praktiske konsekvenser (Antje Gimmler)

kl. 12.45 – 13.45 Frokost med mulighed for en kort gåtur

kl. 13.45 – 15.45 Præsentationer af videnskabsteori  og diskussion/kommentarer, delt i to grupper (med maks. 8 ph.d. studerende) (Antje Gimmler)

kl. 15.45 – 16.00 Kaffepause

kl. 16.00 – 18.00 Præsentationer af videnskabsteori og diskussion/kommentarer, delt i to grupper (med maks. 8 ph.d. studerende).(Antje Gimmler, event. N.N.)

kl. . 19.00 Fælles middag

Dag 2: onsdag d. 24. August 2016 – Forskningsdesign dag

kl. 09.00 – 10.30 2 grupper: Diskussion af og kommentar til to oplæg om forskningsdesign (Annick Prieur, Lars Skov Henriksen, Poul Houman Andersen og Ina Drejer)

kl. 10.30 – 11.00 Kaffepause

kl. 11.00 – 11.45 Fælles: undervisernes oplæg om emner, der er relateret til forskningsdesign (Annick Prieur, Lars Skov Henriksen, N.N. eller Poul Houman Andersen)

kl. 11.45 – 12.30 2 grupper: Diskussion af og kommentar til en studerendes oplæg om forskningsdesign (Annick Prieur, Lars Skov Henriksen, Poul Houman Andersen)

kl. 12.30 – 13.30 Frokost med mulighed for en kort gåtur

kl. 13.30 – 15.00 2 grupper: Diskussion af og kommentar til to studerendes oplæg om forskningsdesign (Annick Prieur, Lars Skov Henriksen, Poul Houman Andersen)

kl. 15.00 – 15.30 Kaffepause

kl. 15.30 – 18.00 2 grupper: Diskussion af og kommentar til 3 studerendes oplæg om forskningsdesign (Annick Prieur, Lars Skov Henriksen, Poul Houman Andersen) 

 

Litteratur (foreløbigt):

- Thomas A. Schwandt, Three epistemological stances for qualitative inquiry: interpretivism, hermeneutics and social constructionism, in: N. Denzin/Y. Lincoln (ed.), Handbook of qualitative research, London: Sage Publishers 2002, 189-241.

- John Dewey, The Pattern of Inquiry, in: Dewey, The Later Works, Vol. 12, Southern Illinois University Press, 1991, pp. 108-122.

- Gerard Delanty, Social Science, second edition, Open University Press, 2005.

- Andrew Abbott, Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences, W.W. Norton: New York, 2004, Chapter 2: Basic Debates and Methodological Practices, pp. 41 – 79.

Målgruppe

Målgruppen er ph.d. studerende, der arbejder med et projekt, som ligger indenfor samfundsvidenskaberne i bred forstand (sociologi, politilogi, økonomi, jura, migrationsstudier etc. ). Kurset retter sig mod ph.d. studerende i begyndelsen af deres ph.d. afhandling (første 6 måneder inde i projeket). Max 16. deltagere

ECTS: 2 uden paper, 4 med paper

Sted:

BEST WESTERN Scheelsminde 
Scheelsmindevej 35
DK-9200 Aalborg SV

http://www.scheelsminde.dk/scheelsminde.aspx

Tilmelding:

 Kurset er overtegnet. Det er ikke muligt at komme på venteliste

Pris: Der opkræves ikke deltagergebyr. Ophold og middag er for egen regning og skal afregnes direkte med Schelsminde.