STUDIENÆVN FOR ANVENDT FILOSOFI

Studienævnet tager sig af studieordninger, decentral studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensation.

Her på studienævnets hjemmeside finder du information om studienævnets sammensætning: formand, næstformand og medlemmer samt deres kontaktoplysninger. Derudover kan du finde mødekalender, dagsorden og referater fra studienævnsmøder samt semesterevalueringer.

STUDIENÆVNET ER ANSVARLIG FOR FØLGENDE UDDANNELSER:

Kontakt

Studienævnsformand

Morten Ziethen, lektor
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
mz@learning.aau.dk


Studienævnssekretær

Mette Hvillum, kontorfuldmægtig
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 3093
mh@learning.aau.dk