AAU logo

STUDIENÆVN FOR ANVENDT FILOSOFI

Studienævnet tager sig af studieordninger, decentral studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensation.

Her på studienævnets hjemmeside finder du information om studienævnets sammensætning: formand, næstformand og medlemmer samt deres kontaktoplysninger. Derudover kan du finde mødekalender, dagsorden og referater fra studienævnsmøder samt semesterevalueringer.

STUDIENÆVNET ER ANSVARLIG FOR FØLGENDE UDDANNELSER:

Kontakt

Studienævnsformand

Morten Ziethen, lektor
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
mz@hum.aau.dk


Studienævnssekretær

Inger-marie Brun, kontorfuldmægtig
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 2325
imb@hum.aau.dk