AAU logo

Studienævn for efteruddannelser i Læring og filosofi

Studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi

Studienævnet tager sig af studieordninger, decentral studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensation.

Her på studienævnets hjemmeside finder du information om studienævnets sammensætning: formand og medlem af nævnet samt deres kontaktoplysninger. Derudover kan du finde mødekalender, dagsorden og referater fra studienævnsmøder samt semesterevalueringer.
 

STUDIENÆVNET ER ANSVARLIG FOR følgende uddannelser:

 

Kontakt til studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi

STUDIENÆVNSFORMAND

Line Revsbæk
Kroghstræde 3, lokale 3.228
9220 Aalborg Ø
revsbaek@hum.aau.dk
 

STUDIENÆVNSSEKRETÆR

Janice Vester
Kroghstræde 3, lokale 3.223
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 7466
janice@hum.aau.dk