AAU logo

SEMESTEREVALUERINGER

Semesterevalueringer ELF

På denne side kan du finde rapporter for semesterevalueringerne, som er udarbejdet i Survey-Xact. Rapporterne er renset for kommentarer i denne offentlige udgave, men Studienævnet ligger naturligvis inde med de fuldstændige rapporter, hvor deltagernes kommentarer fremgår. Det er også med baggrund i de fuldstændige rapporter, at der afholdes semesterevalueringsmøder. Referater fra disse møder finder du også på denne side.

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser (MLP)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse (MPL)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse (MOKS)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign (KREA)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Masteruddannelsen i IT med specialisering i Organisation  (MIT)(fagpakker og masterprojekt under hum og Samf)

2018 2019 2020  2021  2022

 

 

Semesterevalueringer: Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi 2012 - 2017

På denne side kan du finde rapporter for semesterevalueringerne, som er udarbejdet i Survey-Xact. Rapporterne er renset for kommentarer i denne offentlige udgave, men Studienævnet ligger naturligvis inde med de fuldstændige rapporter, hvor deltagernes kommentarer fremgår. Det er også med baggrund i de fuldstændige rapporter, at der afholdes semesterevalueringsmøder. Referater fra disse møder finder du også på denne side.

 

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring

2017 2016 2015 2014

 

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, København

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Ledelses og Organisationspsykologi

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I INNOVATION OG KREATIVT LÆRINGSDESIGN

2017

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i IT med specialisering i Organisation

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Semesterevalueringer: Studienævn for It og Læring 2013 - 2017

På denne side kan du finde rapporter for semesterevalueringerne, som er udarbejdet i Survey-Xact. Rapporterne er renset for kommentarer i denne offentlige udgave, men Studienævnet ligger naturligvis inde med de fuldstændige rapporter, hvor deltagernes kommentarer fremgår. Det er også med baggrund i de fuldstændige rapporter, at der afholdes semesterevalueringsmøder. Referater fra disse møder finder du også på denne side.

 

KANDIDATUDDANNELSEN I It, LÆRING OG organisatorisk omstilling, KØBENHAVN og Aalborg

Bemærk, at der kun er evaluering for holdet i København i foråret 2013. Holdet i Aalborg startede et semester senere i efteråret 2013. Fra efteråret 2013 er der blevet evalueret for det samlede ILOO-hold uden skelnen til lokalitet.

2017 2016 2015  2014  2013

 

 

Master i IT, organisationslinjen. Fagpakker under  Humaniora.

2017 2016 2015  2014  2013

 

 

Kontakt til studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi

STUDIENÆVNSFORMAND

Line Revsbæk
Kroghstræde 3, lokale 3.228
9220 Aalborg Ø
revsbaek@learning.aau.dk
 

STUDIENÆVNSSEKRETÆR

Janice Vester
Kroghstræde 3, lokale 3.223
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 7466
janice@learning.aau.dk