AAU logo

Studienævn for Læring, IT og Organisation

Studienævn for Læring, IT og Organisation

Studienævnet for Læring, IT og Organisation startede sit virke pr. 1. november 2017. Studienævnet varetager opgaver for heltidsstudierne under Institut for Læring og Filosofi.

Studienævnet tager sig af studieordninger, decentral studievejledning, kvalitetssikring samt behandling af ansøgninger om merit og dispensation.

Her på studienævnets hjemmeside finder du information om studienævnets sammensætning: formand, næstformand og medlemmer samt deres kontaktoplysninger. Derudover kan du finde mødekalender, dagsorden og referater fra studienævnsmøder samt semesterevalueringer.

For undervisere, semesterkoordinatorer, modulkoordinatorer og vejledere er der udarbejdet en udførlig "HÅNDBOG" med praktisk information. 
 

StudienævnET er ansvarlig for følgende tre dagstudier:

Studienævnet er endvidere ansvarlig for FØLGENDE deltidsstudie:


 

 

Kontakt

STUDIENÆVNSFORMAND

Ole Ravn
Kroghstræde 3, lokale 3.207
9220 Aalborg Ø
orc@hum.aau.dk

STUDIENÆVNSSEKRETÆrer

Janice Vester (LFP og OL)
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø, lokale: 3-250
janice@hum.aau.dk
Telefon 9940 7466

Steen Nielsen (ILOO)
A.C. Meyers Vænge 15, Lokale: 23026
2450 København SV
steenn@hum.aau.dk
Telefon 9940 9093