AAU logo

Semesterevalueringer

Semesterevalueringer: Studienævnet for Læring, It og Organisation 2018

På denne side kan du finde rapporter for semesterevalueringerne, som er udarbejdet i Survey-Xact. Rapporterne er renset for kommentarer i denne offentlige udgave, men Studienævnet ligger naturligvis inde med de fuldstændige rapporter, hvor deltagernes kommentarer fremgår. Det er også med baggrund i de fuldstændige rapporter, at der afholdes semesterevalueringsmøder. Referater fra disse møder finder du også på denne side.

*NOTITS

I perioden 2013-2017 var der to studienævn, der hver især tog sig af dagstudier og deltidsstudier. 

Studienævnet for IT og læring
Tog sig af følgende dagstudium: Kandidatuddannelsen i It, Læring og Organisatiorisk Omstilling. Se referater af evalueringsmøder nedenfor.
 
Studienævnet for uddannelse, læring og filosofi
Tog sig af følgende dagstudier: Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser samt Bacheloruddannelsen i Organisatiorisk Læring. Se referater af evalueringsmøder nedenfor.

 

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER, AALBORG

2018          

 

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, København

2018          

 

BACHELORUDDANNELSEN I Organisatorisk Læring

2018          

 

KANDIDATUDDANNELSEN I IT, LÆRING OG ORGANISATORISK OMSTILLING, KØBENHAVN OG AALBORG

2018          

 

Semesterevalueringer: Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi 2012 - 2017

På denne side kan du finde rapporter for semesterevalueringerne, som er udarbejdet i Survey-Xact. Rapporterne er renset for kommentarer i denne offentlige udgave, men Studienævnet ligger naturligvis inde med de fuldstændige rapporter, hvor deltagernes kommentarer fremgår. Det er også med baggrund i de fuldstændige rapporter, at der afholdes semesterevalueringsmøder. Referater fra disse møder finder du også på denne side.

 

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring

2017 2016 2015 2014

 

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, København

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser, Aalborg

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Ledelses og Organisationspsykologi

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

MASTER I LÆREPROCESSER MED SPECIALISERING I INNOVATION OG KREATIVT LÆRINGSDESIGN

2017

Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Masteruddannelsen i IT med specialisering i Organisation

2017 2016 2015 2014 2013 2012

 

Semesterevalueringer: Studienævn for It og Læring 2013 - 2017

På denne side kan du finde rapporter for semesterevalueringerne, som er udarbejdet i Survey-Xact. Rapporterne er renset for kommentarer i denne offentlige udgave, men Studienævnet ligger naturligvis inde med de fuldstændige rapporter, hvor deltagernes kommentarer fremgår. Det er også med baggrund i de fuldstændige rapporter, at der afholdes semesterevalueringsmøder. Referater fra disse møder finder du også på denne side.

 

KANDIDATUDDANNELSEN I It, LÆRING OG organisatorisk omstilling, KØBENHAVN og Aalborg

Bemærk, at der kun er evaluering for holdet i København i foråret 2013. Holdet i Aalborg startede et semester senere i efteråret 2013. Fra efteråret 2013 er der blevet evalueret for det samlede ILOO-hold uden skelnen til lokalitet.

2017 2016 2015  2014  2013

 

 

Master i IT, organisationslinjen. Fagpakker under  Humaniora.

2017 2016 2015  2014  2013

 

 

Kontakt

STUDIENÆVNSFORMAND

Lone Krogh Kjær-Rasmussen
Kroghstræde 3, lokale 3.212
9220 Aalborg Ø
lkr@learning.aau.dk

 

STUDIENÆVNSSEKRETÆrer

Janice Vester (LFP og OL)
Kroghstræde 3, lokale 3.223
9220 Aalborg Ø
janice@learning.aau.dk
Telefon 9940 7466

Steen Nielsen (ILOO)
A.C. Meyers Vænge 15, Lokale: 23026
2450 København SV
sn@learning.aau.dk
Telefon 9940 9093