AAU logo

Uddannelser

Institut for Læring og Filosofi leverer forskningssbaseret undervisning til en række uddannelser på Aalborg Universitet. Undervisningen falder inden for fagområderne organisatorisk læring, anvendt filosofi, læring og forandringsprocesser, forandringsledelse, pædagogisk ledelse, it-strategi og ledelse, it og læring samt problembaseret læring - PBL.

Bachelor og kandidat i Anvendt filosofi

Bachelor og kandidat i Anvendt filosofi

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Anvendt filosofi er en filosofiuddannelse, som i særlig grad har fokus på filosofiens anvendelsesmuligheder i praksis. Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger. Læs også faktaark fra AAU Karriere om brancher, hvor kandidaterne er beskæftiget.

Faktaark til arbejdsgivereLink til ba-uddannelsen i studieguiden

Link til KA-uddannelsen i Studieguiden

Kandidat i Læring og Forandringsprocesser

Kandidat i Læring og Forandringsprocesser

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling. Du lærer at tilrettelægge og gennemføre undervisning for forskellige målgrupper, og du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med områder som fx læringsteori, pædagogik, organisationer og globalisering. Udbydes i København og Aalborg. Tjek også faktaark fra AAU Karriere om brancher, hvor kandidaterne er beskæftiget.

Faktaark til arbejdsgivereLink til studieguiden

Co-LABoratorium

Master i læreprocesser

Master i læreprocesser

Uddannelsen giver dig kompetencer til at iværksætte og udvikle læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Den rummer en specialiseringsdel, hvor du kan vælge mellem seks linjer. Den henvender sig til dig, der arbejder med undervisning, ledelse og vejledning eller med organisationsudvikling og HR.

link til evu-guiden

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi

Masteruddannelsen 'LOOP' giver dig kompetencer inden for anerkendende ledelse, kompetenceudvikling samt ledelse af vilkår for arbejdsglæde og trivsel. Du lærer om ledelses- og organisationspsykologi og får mulighed for at udvikle personlig og professionel gennemslagskraft.

link til evu-guiden

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Masteruddannelsen giver dig kompetencer til at udvikle læring og igangsætte forandringsprocesser i organisationer. Den tager udgangspunkt i coaching forstået som en dialogisk og samtalebaseret lærerproces, der kan anvendes i organisationsudvikling.

link til evu-guiden

Kandidat i It, Læring og Organisatorisk Omstilling

Kandidat i It, Læring og Organisatorisk Omstilling

Kandidatuddannelsen giver dig kendskab til teorier og metoder om it, læring og didaktisk design. Du lærer om teknikker og teknologier, der kan benyttes til samarbejde og kommunikation i et it-integrerende læringsrum. Udbydes i Aalborg med undervisningshold i både København og Aalborg. Læs også faktark fra AAU Karriere om brancher, hvor kandidaterne er beskæftiget.faktaark til arbejdsgiverelink til studieguiden

Bachelor i Organisatorisk læring

Bachelor i Organisatorisk læring

Bacheloruddannelsen i Organisatorisk læring er en samfundsvidenskabelig uddannelse med et humanistisk twist. Uddannelsen giver indsigt i teorier, metoder og praksis inden for organisatorisk læring. Du lærer om forandringsledelse, videndeling og læringsøkonomi samt om, hvordan teknologi, læring og viden kan spille sammen i en læringsproces.

link til studieguiden

Master i Pædagogisk ledelse

Master i Pædagogisk ledelse

Masteruddannelsen er for dig, der er leder eller arbejder med ledelse af en folkeskole, ungdomsuddannelsesinstitution eller dagtilbud. Fokus er team- og medarbejderledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse i forhold til børn/elever, forældre og myndigheder.
 

link til evu-guiden

Pædagogisk ledelse i praksis, enkelt modul

Pædagogisk ledelse i praksis, enkelt modul

Pædagogisk ledelse er afgørende for at skabe forudsætninger for, at elever får et stort fagligt udbytte af deres skolegang og en god trivsel. Fra international forskning ved vi, at det er den del af ledelsesindsatsen, der gør den største forskel. I forhold til ’generalistledelse’ påvirker ’pædagogisk ledelse’ elevernes udbytte fire gange mere. Det er bl.a. påvist af den internationalt kendte ledelsesforsker Viviane Robinson. 

link til evu-guiden

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign

Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign

Masteruddannelsen 'KREA' giver et forskningsbaseret og fagligt stærkt fundament til at arbejde med
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og entreprenørskab, der er indskrevet i samtlige danske uddannelsers
lovbekendtgørelser og studieordninger. Uddannelsen ruster dig til at imødekomme de aktuelle krav indenfor mange fagfelter – på både det offentlige og det private arbejdsmarked.

link til evu-guiden

 

Studievejledning

Faglig studievejledning
Se under uddannelsesbeskrivelserne

Den Centrale Studievejledning
9940 9440, studievejledning@aau.dk

AAU-Efteruddannelse 
9940 9420, efteruddannelse@aau.dk

Reflexen - tidsskrift for studerende

Reflexen - tidsskrift for studerende

På instituttets uddannelser lægges der stor vægt på formidlingsfærdigheder, herunder evnen til at kunne formidle faglige problemstillinger og spørgsmål til forskellige målgrupper. 

Nettidsskriftet Reflexen er etableret i tilknytning til uddannelserne ved Institut for Læring og Filosofi. I tidsskriftet kan studerende få publiceret deres artikler.

Reflexen udkommer to gange årligt. Prøv at læse nogle af artiklerne og få en fornemmelse af, hvad en række studerende har arbejdet med og haft lyst at formidle til en bredere offentlighed.

reflexen

FORSKNING, LÆRING OG UDVIKLING I KLINISK PRAKSIS

FORSKNING, LÆRING OG UDVIKLING I KLINISK PRAKSIS

FLUK er et efter-/videreuddannelsesforløb til sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre og andre sundhedsprofessionelle, der gerne vil gå foran med udvikling af egen praksis. Undervisningen er på kandidatniveau og finder sted på AAU København. Nyt hold starter op i 2019. Sideløbende med undervisningen gennemfører deltagerne et konkret projektarbejde, hvor kursusdeltageren påtager sig rollen som projektleder for sine kolleger. 

link til evu-guiden

Master i it, Organisation

Master i it, Organisation

Masteruddannelsen i it er en fleksibel it-uddannelse, hvor du selv sammensætter din faglige profil. Instituttet udbyder seks fagpakker på linjen i organisation. Uddannelsen retter sig mod personer, der i forvejen arbejder med it. Master i it er en It-vest uddannelse, som udbydes i et samarbejde mellem flre universiteter.
 

link til evu-guiden

Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

MOKS giver en forskningsbaseret viden om, hvordan man kan inddrage organisatoriske netværk, brugere og borgere i udvikling af nye løsninger i den offentlige sektor. Man vil få kompetencer til at arbejde med forskellige inddragelsesmetoder, der styrker samskabelse og brugerdreven innovation i en offentlig organisation. 

link til evu-guiden