AAU logo

Om institut for Læring og Filosofi

Velkommen til Institut for Læring og Filosofi

Tværfaglighed og praksisorientering er kendetegnende for instituttets forskning, vores uddannelser og for vores samarbejde med omverdenen.

I alle aktiviteter lægger vi stor vægt på at styrke båndene mellem forskning, udvikling og professionel praksis.

Vi arbejder eksperimenterende og er optaget af nye fænomener i vores interne og eksterne omgivelser.

Institutleder Annette Lorentsen

Forskningspublikationer

Siden instituttets start i 2003 har vores forskere tilsammen publiceret ca. 4500 forskningspublikationer.

En oversigt over alle publikationer findes i AAU's forskningsdatabase, VBN.

Se liste med publikationer

LABS - læringslaboratorier

Instituttet råder over en række undervisningslaboratorier - de såkaldte LABS. Her kan undervisere og studerende udforske forskellige eksperimenterende undervisningsformer.

Læs mere om instituttets LABS:

VILA - Video Research Lab

tant-lab

ild-lab

X-lab

Nøgletal

Ansatte

147 ansatte: 117 videnskabeligt personale og 30 teknisk-administrativt personale.
 

STUDErende

1.009 studerende i 2016.
537 STÅ i 2014-15.

  • 2 bacheloruddannelser
  • 3 kandidatuddannelser
  • 3 masteruddannelser
     

PH.D.-studerende

51 ph.d.-studerende i 2016 (39 HUM, 12 SAMF).
København: 19 ph.d. (18 HUM, 1 SAMF).
Aalborg: 32 ph.d. (21 HUM, 11 SAMF).
 

forskningspublikationer

418 forskningspublikationer i 2014
399 forskningspublikationer i 2015
 

bfi-point

195 BFI-point i 2014
200 BFI-point i 2015

 

presseklip

Se de nyeste presseklip fra Institut for Læring og Filosofi.

Instituttets historie kort

2003

Institut for Uddannelse og Læring oprettes som et tværfakultært institut med Palle Rasmussen som institutleder. Fire centre knyttes til instituttet:

  • VCL - Videncenter for Læreprocesser.
  • DCN - Dansk Center for Naturvidenskabsdidaktik. 
  • PUC - Pædagogisk Udviklingscenter ( AAU Learning Lab).
  • ITI - IT-Indsatsen på AAU.

Aktiviteterne i de fire centre danner grundlag for insttuttets forskning. Undervisningsdelen udgøres i de første år af Master i Læreprocesser.

2005

Annette Lorentsen bliver institutleder.

2005

Navneændring: Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi

2005

Aalborg Universitet opretter en afdeling i København, og instituttet bliver repræsenteret i hovedstaden. I 2012 flytter AAU-CPH til Sydhavnen.

2009

Navneændring: Institut for Læring og Filosofi.

2015

Fra 2015 er instituttet et to-fakultært institut med rødder i HUM og SAMF.

2016

Aalborg-afdelingen flytter til sin nuværende adresse på Kroghstræde 3.

Tiltrædelsesforelæsning

Se hvilke tiltrædelsesforelæsninger, der har været ved Institut for Læring og Filosofi.